Bóng trong lô đề là gì

Bóng trong lô đề là một khái niệm cơ bản mà ai đánh lô đề cũng phải nắm rõ. Rất nhiều các bộ số khác được phát triển từ bóng số đề.

Bóng trong lô đề là gì?

Trong các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ta có 5 cặp số mà số này là bóng của số kia. Bóng là bộ số mà các số có 2 chữ số được ghép bởi 2 số và bóng của 2 số đó gọi là bóng trong lô đề.

hướng dẫn đăng ký tài khoản Loto188

Mỗi số chỉ có duy nhất một số bóng. Bóng số đề có quan hệ đối xứng. Tức là số này là bóng của số kia và ngược lại.

Người ta định nghĩa có 2 loại bóng số đề. Đó là bóng và bóng âm.

Bóng số đề là gì?

Ta có 5 cặp bóng số đề đó là: 0-5, 1-6, 2-7, 3-8, 4-9. Từ 5 cặp số này ta có định nghĩa bóng trong lô đề ở trên. Ta lấy ví dụ minh họa để dễ hiểu hơn về khái niệm này.

Ví dụ: 

Số 15 được ghép từ 2 số 1 và 5. Ta có 2 cặp số bóng 1-6 và 5-0. Như vậy ta có các số: 10, 65, 60, 51, 56, 01, 06 là bóng của số 15.

Bóng âm

Ngoài các cặp số bóng ở trên. Người ta còn định nghĩa các cặp số là bóng âm của nhau. Ta có 5 cặp số 0-7, 1-4, 2-9, 3-6, 5-8 là bóng âm của nhau.

Từ các cặp số này và định nghĩa bóng số đề, ta có thể tìm ra các số đề là bóng âm của một số đề cho trước một cách đơn giản.

Ví dụ: 

Số 23 được ghép từ số 2 và số 3. Ta có 2 cặp số bóng âm là 2-9 và 3-6. Như vậy ta có các số 26, 93, 96, 32, 39, 62, 69 là bóng âm của số 23.

Bộ trong lô đề hay hệ trong lô đề

Từ định nghĩa bóng trong lô đề người ta định nghĩa tiếp một bộ số mà các số trong bộ số này là bóng của nhau. Tập hợp các số đề là bóng của nhau gọi là 1 bộ hay 1 hệ các số đề.

Các hệ trong lô đề

Hệ 00

Hệ 00 gồm có 4 số là các số: 00,55,05,50

Hệ 01

Hệ 01 gồm có 8 số là các số: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

Hệ 02 

Hệ 02 gồm có 8 số là các số: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

Hệ 03

Hệ 03 gồm có 8 số là các số: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

Hệ 04

Hệ 04 gồm có 8 số là các số: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

Hệ 11

Hệ 11 gồm có 4 số là các số: 11, 66, 16, 61

Hệ 12

Hệ 12 gồm có 8 số là các số: 12, 21,17, 71, 62, 26, 67, 76

Hệ 13

Hệ 13 gồm có 8 số là các số: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86

Hệ 14

Hệ 14 gồm có 8 số là các số: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

Hệ 22

Hệ 22 gồm có 4 số là các số: 22, 77, 27, 72

Hệ 23

Hệ 23 gồm có 8 số là các số: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

Hệ 24

Hệ 24 gồm có 8 số là các số: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

Hệ 33

Hệ 33 gồm có 4 số là các số: 33, 88, 38, 83

Hệ 34

Hệ 34 gồm có 8 số là các số: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98

Hệ 44

Hệ 44 gồm có 4 số là các số: 44, 99, 49, 94

Bộ số này được sử dụng rất nhiều bởi cả các bạn chơi lô đề online cũng như ghi lô đề truyền thống. Chúc các bạn luôn may mắn và dành chiến thắng!

2 bình luận về “Bóng trong lô đề là gì”

Viết một bình luận